Krönikör

Valet kommer med storsteg


I regeringsformen (1974:152), som också betecknas som grundlagen, står det inledningsvis under 1 kap. 1 § klart och tydligt ”ALL OFFENTLIG MAKT ISVERIGE UTGÅR IFRÅN FOLKET”. Under 2 §nämns  lika tydligt ”DEN OFFENTLIGA MAKTEN SKA UTÖVAS MED RESPEKT FÖR ALLAMÄNNISKORS LIKA VÄRDE OCH FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKANS FRIHET OCH VÄRDIGHET”!

Dessa paragrafer, som är de viktigaste demokratiska grundpelarna, talar entydigt om ”var skåpet ska stå”! Det finns ingen ”dispens” eller något som helst ”undantag”, hur snöpligt än vissa av våra ”förtroendevalda” politiker, besserwisser tjänstemän och maktlystna aspiranter i Härjedalen gång efter annan försöker kringgå dessa i grundlagen oåterkalleligt förankrade rättigheter genom att feltolka eller missbruka lagen, av eget intresse och för egen vinnings skull. Ett skrämmande antal lagbrott, trots mot domslut och andra myndighetsbeslut som begåtts och som tydligen fortfarande begås samt maktmissbruk talar tyvärr sitt tydliga språk. Det är ”hightime” för folket att ”klättra på barrikaderna”den 9 september för att förtydliga demokrati och rikets lag och dess innebörd för dem!

Det kanske kommer som en överraskning för vissa politiker, ämbets- och tjänstemän, men Härjedalen ligger inte i något diktatoriskt ”fjärran land”, utan i kungariket SVERIGE, där statsskicket tack och lov är ett demokratiskt rättssystem. Än så länge har inte Härjedalen varken begärt självstyre, självständighet, flytt, utvandrat eller blivit utkastat. Det betyder att man även i Härjedalen har att följa rikets lagar. Detta görs dock skrämmande nog inte. Vissa politikers maktmissbruk, lagbrott och det tjänstemannaväldet som tycks härska i Härjedalens kommun är enligt min mening ett hån mot och en skam för ordet demokrati! Detta påstående bekräftas klart och tydligt av ett avsevärt antal uppseendeväckande och beklämmande händelser som hänt de senaste åren, senast det bedrövliga dröjsmålet i samband med bränderna. Lika klart och tydligt framträder den allvarliga ”minnesförlust” som vissa förtroendevalda visar oroande tecken på, då man totalt tycks ha glömt, förträngt eller helt enkelt struntar i att dessa valdes för att med stöd av rikets lagar utföra folkets vilja, med målet RESPEKT, VÄRDIGHET, RÄTTVISA OCH RÄTTSSÄKERHET för var och en av kommunens invånare!

Del av dessa missförhållanden kan tillskrivas väljarna,då man valde sina ”förtroendevalda”,tyvärr utan att noga granska VEM man röstat på, utan någon som helst bakgrundskontroll avseende moral, integritet, kunskap, kvalifikation och lämplighet. Bara att vara ”snäll” räcker tyvärr inte! Resultatetär den desorganisation och oordning som enligt min mening härskar i Härjedalens kommun.

Folkets val är som bekant en av de ”heligaste” och mest ansvarsfulla uppgifter och förmåner som tillkommer medborgare i en demokrati. Det är vi som styr landet genom vår rätt att välja våra företrädare! Går det av någon anledning snett så kan vi vid nästkommande val rätta detta. Nu är det alltså dags igen och vi har därmed en ny chans att rätta till eländet som pågår i detta annars så härliga landskap och kommun, för att återställa respekt lag och ordning!

Hur ska vi då någorlunda kunna vara säkra på att vi väljer rätt personer? Det är inte så svårt som många kanske tror. Grundregel nr. 1 är: TRO INTE PÅ NÅGOT som de olika aspiranterna SÄGER ELLER LOVAR! Grundregel 2 är att lyssna på MAGKÄNSLAN, den ljuger inte. Grundregel 3 är KONTROLL AV ASPIRANTERNA! Oavsett partitillhörighet, sin egen meningeller önskemål så bör man vidomval i första hand kontrollera vad kandidaten PRESTERAT under den förflutna mandatperioden. Det framkommer tydligt som ett älgspår i nysnö och ljuger inte. ÄLGEN HAR GÅTT DÄR! Vad dessa har åstadkommit kan man ”svart på vitt”, osminkat¸ utan lögn, valfläsk, ohållbara löften och värdelöst skitsnack lätt och bekvämt ta reda på i bekvämligheten av sitt eget hem. De flesta har idag en egen dator. ANVÄND DEN! Gå in på kommunens hemsida och kontrollera t.ex. styrelsens, fullmäktiges och de olika nämndernas protokoll från sammanträden. Där står klart och tydligt vilka beslut som fattats, vem och hur någon har röstat, för eller emot eller ”avstått” och i de flesta fall även begrundanden till de olika beslut. Obs: ”avstått” är ett varningstecken! Protokollen kan också beställas på 0680-161 41 kommunkansliet. Bli då inte överraskad eller chockerad över de urtvättade ”älgspåren” som kanske dyker upp, som kommer som en plötslig och ovälkommen kalldusch från ovan! Personen du tidigare litat och röstat på har under mandatperioden kanske gjort något helt annat än det som före valet sagts eller lovats! Det är en otäck känsla att tvingas konstatera att man har gått på och slukat väl serverat valfläsk, och detta ”medlina, flöte, krok och bete”! KOLLA ”VARAN” INNAN NI KÖPER DEN!

En annan punkt att vara observant på är de ”långsittare”, d.v.s. de som varit med länge, några alltför länge. Vissa av dessa har en läderliknande struktur istället för hud på rumpan och sitter där bara för ”maktens och anseendets skull” och för att ”så har det ju alltid varit”. Detta kan betecknas med ett nytt ord som kanske bör införas i ”SAOL”, Svenska Akademiens ordlista: POLITIKERS SEDVANERÄTT! Det är klokt och förståndigt att kontrollera speciellt deras aktiviteter i protokollen och hur dessa har röstat under åren. Min fråga är då var finns alla de yngre damer och herrar, som förr eller senare ska och måste ta över detta ansvarsfulla arbete med att regera, både på kommunal- och riksnivå? När ”läderlapparna” har gått till de ”sälla jaktmarkerna” blir det avsevärt svårare att ersätta dessa!

När det gäller val av ”förstagångspolitiker” och förtroendevalda så finns det naturligtvis inget ”älgspår” och då finns det alltid en chans att man väljer fel, men lika stor chans att man väljer rätt. En 50-50 chans är ändå en bra utgångspunkt, d.v.s. om man beaktar grundregel nr. 1 och 2 som ovan nämnts. Oavsett hur valet den 9 september slutar så tycker jag i alla fall att eländet med detta maktmissbruk, lagbrott, intriger, manipulationer och tjänstemannavälde måste få ett slut,genom ett med lag förenligt sätt. Första uppgiften är då att stoppa denna kasperteater som numera har pågått alltför länge, och som tyvärr fortfarande pågår i maktens korridorer i Härjedalen. Något som de flesta invånare är väl medvetna om, men som hittills ingen ”vågat” göra något åt p.g.a. ”eventuella återverkningar”. Nu får det vara nog! Det är dags för väljarna att ”sätta ner foten”, och detta hårt och bestämt. Men det är uteslutande de röstberättigadeVÄLJARNA som kan ändra på eländet.

För det ständigt växande politikerföraktet och de verbala hot samt t.o.m. fysiska angrepp på förtroendevalda, och tyvärr även mot kommunalanställda, finns det naturligtvis ingen som helst ursäkt! Förövarna måste utan undantag tas till ansvar för sina gärningar. Men har någon verkligen frågat sig vad anledningen är som fört fram till detta? Det måste ju finnas en anledning, oavsett hur olagligt, förkastligt och beklämmande sådant är. Det är väl inte normalt att ett kommunalhus som t.ex. medborgarhuset i Sveg måste bevakas, dörrarna låsas och besökare måste vara beredda på en mindre angenäm ”intervju” innan de släpps fram till den person man vill tala med? Det finns ingen som helst plats eller ursäkt för sådant i en demokrati! Sådana skrämmande händelser borde vara en ögonöppnare för politikerna som bör fråga sig hur sådant kan hända? Något måste väl ha gått snett?

Förmodligen har detta avvikande beteende framkallats av maktfullkomliga och oansvariga politikers och tjänstemäns agerande, där människor på ett eller annat sätt har kommit i kläm och har lidit skada. Dessa ”makthavare” har tyvärr ännu inte förstått, eller vill inte förstå, innebörden av ansvar deras tjänster medför. Vissa är så kallade ”besserwissers” och/eller ”viktigpetters”, andra struttar omkring som en uppblåst tjädertupp i parningstiden, alltid beredd att ta strid och andra saknar den kunskap, serviceanda och ödmjukhet som krävs för att kunna utföra sitt arbete och uppdrag på ett ansvarsfullt, humant och tillfredsställande sätt. Tyvärr finns sådana även i Härjedalens kommun. Det verkar vara en ”sandlådelek för små barn på stora scenen”.Hoppas bara att sanden snart tar slut!

Det är dagsatt sätta stopp för detta genom att visa och kungöra ert missnöje på ett korrekt sätt, nämligen vid det kommande valet.Kontrollera noga personens ”älgspår” som ni ämnar rösta på INNAN ni röstar! Var beredd på att rösta även över den vanliga (förfärliga) ”partigränsen”! Visa att FOLKET har makten och att ni inte längre på något sätt accepterar ständiga lagbrott, trots mot myndighetsbeslut och domslut, även kommunala beslut och föreskrifter. Sätt ner foten resolut och kräv att man även i Härjedalen följer regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1, 2 §§ och kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § samt alla andra i Sverige gällande lagar, UTAN UNDANTAG! Det är upp till oss att bevaka, beskydda och försvara demokratin med näbb och klor mot alla hot och faror INIFRÅN OCH UTIFRÅN. Men - oavsett vem än ni röstar på i hela den sprakande FÄRGSKALAN, gör det bästa och mest ansvarfulla valet ni kan! Det är vi skyldiga oss själva, våra barn och framför allt kommande generationer! Ta er rösträtt och röstsedeln på största allvar, det är en ovärderlig GULDKLIMPni har i handen. FÖRVALTA DEN RÄTT!

TÄNK PÅ ATT DET TAR FYRAÅR INNAN NI FÅR EN NY CHANS ATT RÄTTA FEL SOM KANSKE GJORTS!