Krönikör

Du vill ha vad? Service och respekt?

(Bilderna har inget med texten att göra)

Med det som nyss hänt i avseende ”Sverige brinner” är det på tiden för vissa myndigheter och politiker att självkritiskt granska sitt bristfälliga agerande. Den som känner sig träffad ber vi ta fram största spegeln som finns att tillgå och ärligt svara hur man själv anser man har betett sig och agerat. Om man är ärlig så kan vissa bara konstatera att man har varit otillräcklig, grovt oaktsam, okunnig, nonchalant, inkompetent och skyldig för ”framkallande av fara för andra” som är straffbart enligt brottsbalk (1962:700) 3 kap. 9 §. Hårda ord? YES! Men för att förhindra en upprepning absolut nödvändigt. Som den katastrofen har behandlats på hemmaplan i Härjedalen är under all kritik!

Det var beklämmande för mig att se kommunalråd Häggkvists bedrövliga ”show and performance” på bl.a. TV och även i text-TV när han bl.a. gnällde på MSB för ”deras fel och bristfälliga agerande”, ett beklämmande och ansvarslöst sätt för en person i denna position att skylla ifrån sig. Att kritisera andra myndigheter när man först borde se om sitt eget hus hjälper eller tjänar ingen, utan duger enbart för att bedöva sitt eget medvetande och förneka sina egna fel och brister.

Frågan är då vad kommunalrådet egentligen har gjort under tiden Sveriges och därmed även Härjedalens skogar gick upp i rök, hektar efter hektar, dag efter dag, vecka efter vecka? När folk evakuerades från sina bostäder och när nöden var som störst. Jo, det tog honom fram till 2018-07-28 (!!!) innan det kom en officiell varning till ”allmänheten” på kommunens hemsida om eld- och grillningsförbud, och detta enbart efter en skriftlig framställan och ett förslag med krav från ”allmänheten”! Dessa fel och brister slutar dock inte med detta. Det blir tyvärr ännu värre!

Härjedalen är bekant som ”turistkommun”. Enligt den senaste rapport jag har från RESURS så hade Härjedalen år 2015 nästan 3 miljoner gästnätter, där besökarna spenderade drygt 1,6 miljarder kronor, som gett nästan 2 000 helårsarbeten. Det är nämn- och beaktansvärda siffror! All tillgänglig information tyder på att dessa siffror sedan år 2015 kraftigt har ökat! Men om någon tror att våra så väl behövliga turister och andra besökare, både svenska och utländska, på något sätt informerades om farorna och speciellt om eld- och grillningsförbudet så har ”någon” fel, så fel som det bara kan bli! Det som följer är vad som betecknas som ”framkallande av fara för annan”, grov oaktsamhet och pliktförsummelse, som är entydiga lagbrott! Var finns sunt förnuft, resolut handlingskraft och förebyggande verksamhet för att undvika eller effektivt bekämpa det som hänt och händer?

Det är som bekant en vanlig och älskad fritids- och semesteraktivitet att göra upp eld i naturen för att koka en kopp kaffe och grilla en läcker köttbit eller en nyss fångad fisk, som dock innebär en stor risk för brand i skog och mark. De flesta besökare läser förmodligen aldrig kommunens hemsida och riskerar därmed att p.g.a. bristande kunskap och information från kommunen hamna bakom lås och bom för ”framkallande av fara för annan” och det vill väl ingen vara del av?

Ytterligare förslag som gjordes till kommunen var att kopiera framtagna varningar riktade till turister, lägga ut dessa på strategiska platser som förr eller senare besöks av alla. Alternativtt vore att framta en mall som intresserade företagare själva kan trycka upp med hjälp av sina datoranläggningar i behövlig upplaga eller sätta upp ett anslag på en väl synlig plats. Det vore samtidigt ett utmärkt sätt att marknadsföra Härjedalen genom att visa att vi seriöst bryr oss om våra gäster, inte bara om deras pengar.

Det vore intressant att höra kommunalråd Häggkvists respons till detta, men obs: tiden rinner iväg! Det behövs handlingskraft, beslutsamhet och snabba reaktioner, men jag betvivlar om han har dessa grundläggande kvalifikationer. Förhoppningsvis gör man inte samma fel en gång till, som man gjort genom att undanhålla befolkningen sådan livsviktig information om t.ex. eldningsförbud, därefter även grillningsförbud utomhus, som är som bekant en av de största orsaker för bränder. Det är helt och hållet och enligt lag myndigheternas skyldighet att se till att befolkningen samt besökare varnas i god tid för faror som uppstått eller kan uppstå. Det borde vara en självklarhet och är dessutom en av kommunalrådets viktigaste uppgift att detta utförs omgående! Detta har man dock bevisligen inte lyckats med, det har ”spikrakt gått i byxan”!

Det är mänskligt att göra fel! Fel och misstag gör vi alla under livets gång. Det viktigaste är att vi inte gör om och lär oss av dessa. Då kan sådant förlåtas. Däremot kan och bör aldrig förlåtas när en myndighetsperson ljuger, bryter mot eller missbrukar lagen, är handfallen, rådlös och inkompetent, använder intriger, är maktfullkomlig och respektlös. Dessa är ”verktyg” som absolut inte bör finnas i ett kommunalråds ”verktygslåda”
.
Jämfört med några av de kunniga, kraftfulla, mycket duktiga, högt ansedda och respekterade kommunalråden vi har haft under mina 40 år i kommunen så är alla negativa händelser som utspelat sig under kommunalråd Häggkvists korta ämbetstid inte alls smickrande. Det är enligt min mening ”high time” att återställa lag och ordning, respekt för de kommunalanställda som dag efter dag gör sitt bästa för att kommunen fungerar samt respekt för kommuninvånarna som genom sina skatter och avgifter betalar för den kommunala verksamheten. Mottot ska vara RESPEKT och SERVICE! 

Bästa herr kommunalråd Häggkvist, det är enligt min mening dags att avgå så att en ny, kompetent, kraftfull, i ledning och management utbildad person kan återställa fred och arbetsro på Medborgarhuset, så att rumsren politik, rättvisa och rättssäkerhet återställs i härliga Härjedalen för allas välbefinnande. Så som man i lagens mening och med all rätt ska kunna förvänta sig!

Medborgare, kommuninvånare och skattebetalare i 40 år, Horst Kuehne