Krönikör

Demokrati a la Härjedalen


Det klagas tyvärr mer och mer på att vissa kommunal- och statsanställda, myndighetspersoner och även politiker utsätts för verbala och t.o.m. fysiska angrepp från missnöjda människor i samhället och att politikerföraktet växer i rekordfart.  Läste nyss om att en enhetschef inom socialförvaltningen i Härjedalens kommun har fått ett anonymt hot per telefon. Jag stöder absolut inte sådant, men det som pågår förvånar mig inte längre. Det har gått på tok för långt när tjänstemän, makthavare och politiker ljuger folk rakt upp i ansiktet utan att rodna, när moral och samvete tycks var ett minne blott och när t.o.m. våra ”folkvalda” politikerbryter mot lagen, domslut, t.o.m. sina egna beslut, avtal och föreskrifter. Detta fullt medvetna om att chansen att ”ertappas” och hållas till ansvar för sina gärningar är lika med noll p.g.a. rättsväsendets och myndigheternas ”snigelreaktion” (eller ingen reaktion alls). Därmed sätts alla demokratiska värderingar, de i grundlagen förankrade mänskliga fri- och rättigheter, rättvisa och speciellt rättssäkerhet effektivt ur spel. Men vem om någon bryr sig?

Detta ärende är en skräckhistoria som enligt min mening handlar uteslutande om makt ochkontroll av människor,med hjälp av ”verktyg” som förtryck och trakasserier,intriger och väl genomtänkta schackdrag genom en salig blandning av olika aktörer, vissa vilseledda ochoansvariga och maktgalna tjänstemänoch politiker, t.o.m. ett kommunalråd som gör allt de kan för att blockera ett i laga ordning fattat beslut av fullmäktige, som är som bekant kommunens högsta beslutande organ. Men vem om någon bryr sig?

I maskopi med andra aktörerpresenterasså kallade ”alternativa fakta”som är ett något finare ord för LÖGN, man bryter mot en hel rad olika lagarbara för att få sin vilja fram, med målet att stoppa fullmäktiges beslut på ett eller annat sätt, kosta vad det vill.Kanske har jag blivit för gammal för denna sorts sandlådelek,som jag anser vara inget annat ängrovt maktmissbrukför personlig vinningsskull. Vad sedan denna ”vinning”kan bestå av kan jag tyvärr inte säga. Men jag vet mycket väl att ett sådantbeklämmande agerande inte alls är till gagn för eller tjänar kommunens invånare! Men vem om någon bryr sig?

Att sedan ett kommunalråd som ska LEDA kommunen och som har till uppgift att BEVAKA demokrati och att lagen följs själv bryter mot lagen, domslut, kommunens egna föreskrifter ochregeringens direktiv, inte känner till eller kommer ihåg (!) vad som beslutats, förväxlar ärenden, t.o.m. stöder sina egna uttalanden på allt annat än lagligt hållbara bevis och ”kalla fakta” för att försvara sin vägran att verkställa ett i laga ordning fattat fullmäktigebeslut, är under all kritik. Enligt min mening borde detta kommunalråd ta sitt ansvar och ta konsekvenserna för sittskamliga agerande och omedelbart ställa sin position till förfogande och söka annat arbete. Ett bra förslag vore dåt.ex. på ett ålderdomshem, sjukhus eller gruppboende så han ser på närhåll hur människor i kommunen verkligen har det. Det går säkert att lära sig något nytt, t.ex. ödmjukhet. Om inget annat så vore det åtminstone en utmärkt ögonöppnare!

De i en mängd olika lagar nämnda ord ”samråd, samverkan, hjälp och rådgivning” är enligt min meningenbart tomma och totalt meningslösa orddå mottot för det som i verklighet händer verkar vara ”välkomna att betala dina avgifter och skatteroch håll käften”.Det är dags för vissa politiker och tjänstemän att komma till besinning, ta sitt ansvar och vara en förebild för kommuninvånarna genom att tjäna dessa och göra ett klanderfritt arbete, så som många redan gör. Man bör komma ihåg att man utan oss”knegare” = kommuninvånare inte skulle ha något arbete! Tyvärr är det kutym idag att roffa åt sig, tillvarata enbart sina egna intressen och utan skam eller samvete förbrukar våra skattepengar för annat, som t.ex. ”whiskykonferenser”, skoterhyra, dunjackor (förlåt ”arbetskläder). Och om någon skulle protestera så kan man ju alltid lägga munkavle på dessa. Men vem om någon bryr sig?

Det är lätt att få den uppfattning attHärjedalens kommun inte längre som lagen föreskriver styrs av fullmäktige utan av ett beklämmande tjänstemannavälde, och dettakan och får aldrig tillåtas i ett demokratiskt rättssamhälle!Det som pågår liknar enligt min mening en dockteater där politikerna dansar som dockor efter tjänstemännens strängar!Det är en katastrof och en rättsskandal utan like som förmodligen saknar motstycke i Sverige! Det glädjande är att det finns även de som är duktiga, uppriktiga, ärliga, ansvarfulla och förståndiga och som levererarett mycket bra arbete. Problemet som jag ser det är att dessa motarbetas, mobbas och blockeras av sådana som enbart har sitt eget intresse i sinnet, vad än det må vara.Sådant har inget med demokrati att göra!

Jag har under året varit på tre Kf-sammanträden, men det skulle jag aldrig ha varit. Jag kan ärligt tala om att jag fortfarande funderar på vad som egentligen utspelat sig där. Endast få deltar ansvarsfullt, konstruktivt och aktivt i diskussionerna, medan andra tyvärr beter sig som bortskämda tonårsungar. De flesta sitter där timme efter timme med armarna i kors, kanske sörplar kaffe, dock utan att yttra ett enda ord, oavsett hur fel dem kanske tycker vissa politiker agerar ellervilka beslut som fattas. Andra beter sig som maktgalna småpåvar, som dock ingen ens försöker stoppa, förmodligen av rädsla för ”partipiskan” och återverkningar. Vissa kommer tydligen helt oförberedda eller vågar inte att säga något, som dock deras plikt är. Det är åtminstone mitt intryck.

Som om detta inte vore nog så är det absolut skrämmande att se medias respons till detta, som inte verkar vara speciellt upprörd över det som hänt och som tyvärr fortfarande händer i Härjedalens kommun. Om jag inte har helt fel så är det medias främsta uppgift att bevaka demokrati, rättvisa, de mänskliga fri- och rättigheterna och att ingen utsätts för maktmissbruk genom myndigheter? Det kom som en kalldusch när jag kontaktade media för att berätta om de lagbrott och dessa grova missförhållanden som åter igen skettkring mitt medborgarförslag och tvingades konstatera att intresset för det mesta jag berättade var förskräckligt ”ljummet”. En journalist jag talade med menade t.o.m. ”de är ju alla likadana”, något som jag vägrar att tro på. Det är alltså samma media som högljutt klagar och protesterar när ”media-/pressfriheten” och relaterade rättigheter ifrågasätts eller fumlas med av någon. Någon annanstans i världen hade media störtat sig över detta som hungriga vargar och ”korsfäst” politiker som beter sig som man tydligen kan göra ostraffat i Härjedalens kommun.

Det finns så vitt jag vet 4 lokala tidningar i Jämtland/Härjedalen som alla kontaktats och informerats på ett eller annat sätt, men av vilka INGEN tagit sig mödan att berätta, inte ens för att undersöka ärendet på sanningshalt, för att sedan berätta om detta för sina läsare. När jag så skickade insändare med önskan att publicera dessa råkade jag ut för vad jag uppfattar som censur. Man skyllde då på ”brist på journalister” och ”ingen plats i tidningen” samt ”insändaren är för lång” och kapade ner mina insändare så att dessa helt förlorade sitt sammanhang och inte ens förmedlade vad som är ”den röda ledtråden” i dessa, nämligen vissa politikers och tjänstemänsupprepade lagbrott och grovt maktmissbruk, som därmed innebär ett allvarligt angrepp på demokrati och rättssäkerhet. Frågan är då vad denna tystnad verkligen beror på? Jag vågar inte ens tänka på det, men ytterst beklämmande misstankar finns! Är det endast för att man ännu inte lärt sig att prioritera eller, och det är avsevärt värre, för att man inte har förstått hur allvarligt det är när makthavare inte följer lagen?

Korruption och maktmissbruk finns idag runt omkring oss och har tyvärr blivit del av människors dagliga liv. Beklämmande är att många tycks ha blivit så vana och avtrubbade att man inte längre ens höjer på ögonlocken. Många rycker på axlarna och säger ”så är det bara”, som innebär att man accepterar sådant. Det som är absolut skrämmande är dock att pressen och övrig media inte tar upp det som hänt under lång tid och som blir värre för varje vecka och år som går.All ära till att man tar upp allt elände som sker världen runt, t.ex. slavhandel, ”metoo” uppropet, förnedring av människor och deras behov, eländet med vissa hem och äldreboende, stöld från gamlingar genom oärliga ”gode män”, storskaligt skattesmitandeoch döljande av förmögenheter o.s.v. Men när det gäller lagbrott genom tjänstemän, myndighetspersoner och politiker där det finns klara och bevisade fall av grova lagbrott, domstolstrots och ytterst bedrövligt maktmissbruk som begåtts/begås, då finns det varken plats, tid, eller journalister. Eller är det intresse som saknas? Kan det t.o.m. vara så att man är rädd för påtryckningar och ”återverkningar”?

Demokrati med sitt skyddsnät för rättvisa, rättssäkerhet, de mänskliga fri- och rättigheterna för var och en är en ytterst skör och mycket ömtålig statsform, ett privilegium och en förmån som tyvärr alltför många saknar. Demokrati ger oss en otrolig mängd rättigheter. Men vad många inte vet, inte tänker på eller inte vill höra av är att demokrati också medför PLIKTER för var och en av oss, oavsett inkomst, förmögenhet eller position. En av de viktigaste är att FÖLJA LAGEN. Det är LAGEN som håller ihop ett demokratiskt samhälle så vi alla kan njuta av demokratin. Inget utnyttjande av lagen eller ”tummande” på lagen för egen vinnings skull bör förekomma då detta är det första tecknet på demokratins förfall. När sedan även våra ”folkvalda politiker”, myndighetspersoner och tjänstemän bryter mot lagen och t.o.m. utnyttjar lagen utan att hållas ansvarig för detta, då är måttet rågat!

Hallå media, tidningar, radio, TV och även ”uppdrag granskning”, ”väktare av demokrati och de mänskliga fri- och rättigheter”, var någonstans är ni och vilken värld lever ni i? Media har en viktig funktion och ett jättestort ansvar i samhället, näst till rättssystemet den mest ansvariga institution för att bevaka och försvara demokratin, med allt vad detta innebär! När detta inte fungerar och sker, av vilken anledning det vara må, då är det dags att ”stänga butiken”, för då har media förbrukat sitt förtroende och sitt mål att informera och underrätta befolkningen i ett demokratiskt rättssystem!

Oavsett vad som händer framöver så är jag jätteledsen och besviken på hur vissa politiker i kommunen fullständigt nonchalant och fullt medveten bryter mot rikets lagar och agerar på ett sätt somär oförsvarbart och som jag anser vara totalt oacceptabelt. Jag anser det som hänt och som tyvärr fortfarande pågår vara en otroligt skrämmande RÄTTSSKANDAL!

Och till sist: 2018 är valår! Våra ”folkvalda” politiker har all anledning att redan nu på största allvarfundera på vad dessa har åstadkommit innevarande mandatperiod, då speciellt vad ordet ”folkvalda” betyder, nämligen att utföra folkets vilja! Hoppas att folket då fortfarande kommer ihåg hur vissa ”folkvalda” i kommunen betett sig och agerar motsvarande!

Klubbat och klart: ”Halleluja och Amen” för demokrati, rättvisa och rättssäkerhet i Härjedalen!