Klipp ur ÖP 1943


"Det förefinnes vissa möjligheter att det sedan den 25 februari försvunna arméflygplanet havererat någonstans i Härjedalen. Flera personer, däribland en värnpliktig vid F4 som för tillfället befann sig hemma på permission, iakttog samma dag maskinen försvann en B17 i Hede-trakten. I det försvunna planet befunno sig korpralen E.R Kleflund från Göteborg samt furiren K.T Carlsson från Sundsvall. Under ombasering av ett flyförband inträdde en väderleksförsämring, maskinerna skingrades och ett haveri med 2 dödsoffer inträffade samtidigt som en maskin försvann. En summa på 2000 kronor har uppsällts till den som återfinner maskinen eller rester därav.

Till ÖP har meddelats om att befolkningen i Hedeviken iakttagit en maskin, som i den hårda stormen vid flera tillfällen mellan klockan 16-17 och försökt under minst 20 minuters tid att vid 4 tillfällen gå ner på Vikarsjöns is. Vid de undersökningar landsfiskal Dybeck i Hede företagit har framgått att många invånare i Hedeviken sett maskinen. Det finnes nu vissa möjligheter säger kapten Unger att lokalisera maskinen till nordvästra Härjedalen eller sydvästra Jämtland. Ca 3 mil fågelvägen från Hedeviken ligger det långsträckta och över 1000 meter höga Särvfjället och milsvidda myrar.

Våra flygspaningar ha emelletid icke gett resultat, men det är ju inte så lätt att se en havererad maskin som kanske ligger översnöad. Det kan ju tänkas att gåtan kommer att lösas till försommaren, då fäbodarna blir befolkade och större möjligheter finnes att genomsöka terrängen." 

Jag vet att planet återfanns antingen i Dalarna eller Hälsingland några år senare. 

Slåttertider på 50-taletDen efterlängtade våren med ny golfsäsong är inne och väcker minnen från en svunnen tid (1950-talet) då de 18 hålen ännu var slåtterängar och ägdes av flera av byns bönder. Gärdesgårdarna skilde de olika ägorna och små grå lador fanns på varje "täkt". Sonfjället sågs höja sig över Åsen och 
uppe i byn skymtade Gamla Apoteket, Hans´Ols, Söderlunds, Norells cykelverkstad, Lunneheds och Wingers med bageriet.

Vårfloden kunde vara mäktig somliga år och då blev "Holmen"i Hån på dåvarande Bäcks ägor omfluten och vi barn och ungdomar på gårdarna under Äggen, fick möjlighet att öva oss i rodd och tog oss fram från Norastrands närmast Ljusnan till Håtrån närmast byn. När så vattnet drog sig tillbaka och bron över Hån blev torr lades mjärdar i vattnet och fisk det fick vi!

Under slåttern var det bråda dagar på alla "täktan". Stora karlar och en "liten" satte upp höhässjor i långa rader som senare kördes in i ladorna i väntan på kornas hemkomst från fäboden och den långa vintern. Olof Bäck, Hjalmar Persson och Leif Andersson som här är 2 år.

F
öre snöns ankomst, men efter de första frostnätterna och då vattennivån i Hån var lägre, fick vi den finast tänkbara skridskois. Då kom även ungdomar som inte bodde nedanför Åggen med sina skridskor. Om jag inte minns fel kallades modellerna 1/4-delsskenor, 1/2-rör och helrör. Första dagen på isen var många av oss som Bambi, men snart förvandlades vi i vår fantasi till isprinsessor och bandyhjältar. Hockey var ännu inte riktigt "inne" i våra trakter. Tyvärr har jag inget kort på det.

Åren har gått och förändringens vindar har blåst även i Hede, men Sonfjället syns fortfarande från de gamla "täktan" som nu är en fin och populär golfbana.