Busiga grabbar från 1954


På den här tiden, 1954, fanns fortsättningsskolan Slöjden och här är ett gäng busiga grabbar:
st.fr.v. Henry Forsgren, Ingvar Persson, Elof Mattsson, Bertil Westlund, Ivar Grinde, Karl-Erik Backman, Sven-Gösta Näs, Åke Andersson och Göran Eriksson.

Sittande Tore Hansson, John Larsson, Henry Klang, Harry Olsson, Evert Kristoffersson, Gösta Jonsson, Alf Hedström, och slöjdläraren J.O. Fjellner.

Rolf Hansson skriver på Facebook: Trots att folkskolans långa pinoperiod för min del äntligen tagit slut 1956, återstod ett par terminer fortsättningsskola för oss som inte fortsatte sin skolgång på annat håll eller redan var anställda. Efter 5 års tillkortakommanden i försöken att få tapparna att passa ihop med varandra, så hoppades jag och ett halvdussin av mina f d klasskamrater att vi i stället skulle få lära oss att laga mat i skolköket.

Min mamma hade också visat intresse för att anställa mig på sitt pensionat någon gång framöver. Men icke! En inflytelserik lärare (inget namn) satte stopp för detta försök att utvidga de traditionella könsrollerna, presumptivt å ena sidan med en förvärvsarbetande make som behövde återhämta sig på kvällar, helger och under semestern och å den andra med en utschasad hustru som tar hand om allt i hemmet och som saknar behov av avkoppling från rutinarbetet. Ett kortvarigt och misslyckat 50-talsförsök att, som en konsekvens av denna missade chans har jag aldrig lärt mig laga mat. Lyckligtvis finns det numera gott om mat i frysdisk och konservburkar att värma upp i mikrovågsugnen.

Slöjdläraren ovan var den som också vi hade och som väl inte alltid verkade lycklig över våra omogna sätt att uttrycka leda över situationen. Man kan väl säga att träslöjden redan hade spelat ut sin roll i det framväxande välståndssamhället. Däremot har det mer och mer satsats på uteätande och fina bjudningar i hemmet. Finns det någon fiskbullefantast där ute som vill dela på en burk med mig?

Fjärde klass 1952/53


Folkskolans 4:e klass i Hede utanför Sockenstugan läsåret 1952/53. Lärare Herman Mårdén.

Fr v. Bakre raden: Nils-Erik Halvarsson, Uno Svensson, Odd Olsson, Evert Jönsson, Arvid Andersson, Gösta Frisk och Lars-Erik Eriksson (Byström). Mellanraden: Gulli Hedin, Clary Westerman, Margaret Olsson, Ingrid Färnlund, Svea Persson, Elly Persson och Rut Pettersson. Främst: Kurt Lunnehed, Ingvar Karlsson, Rolf (Åke) Sverin, N N, Lars-Erik Karlsson, Rolf Hansson och Bo Edvardsson

Ett utdrag från Jämtlands Tidning från 1897

Jultomtar började sin road i Hedeviken vid 4-tiden på e.m. på julafton. Utan rast och ro voro tvänne tomtar sysselsatta att fara från gård till gård och utdela julklappar. Paketen, uppgingo till flera hundratal, hvilka fördelades såväl till det fattigas hyddor som också till de bättre lottade. Först kl 2 på juldagsmorgonen kunde de stackars uttröttade tomtarna draga en lättnandes suck öfer fullgjort uppdrag.

Julhelgen har i allo härstädes, skrives till J.T. från Hede, förflutit i högtidig frid. Utmärkt vackert väder, intet krogskrål, ingen störd nattfrid. Denna text är ordagrant återgivet. Denna tradition i Hedeviken lever kvar ännu i dag och tomtarna på bilden är från 2012.

Vilka är det här?


Hittade ett gammalt kort som jag vill ha lite hjälp med. Vet varken årtal, vilka människorna är eller vad det är för tillställning. 

Hede Folkparksinvigning 1955

Bilden visar lagen i fotboll "Fula gubbar mot fina flickor" som spelades vid invigningen i början juli 1955. 
Bild och text har jag hittat efter min pappa Åke och som ni ser fattas ett namn på de stående grabbarna. Tar tacksam emot hjälp!

Bakre raden från vänster: Johan Cornell, Olle Sivertsson, Gustaf Svensson, Malte Mattsson, "Målaren Sture", Ivar Arnesson, Algot Mattsson, Henrik Norell och Lars Hansson.

Främre raden från vänster: Maide Hedström, Elsa Laurè, Iris Larsson, Siv Mattsson(Grubb), Nanny Svensson, Lilly Larsson, Ann-Marie Backman, Maj-Britt Hansson och Ulla Britt Nääs/Dahlsten.

Längst fram från vänster: Leonard Karlsson, Gunnel Härjegård, Erik Persson och Åke Berg.

Fotot taget av Åke Berg med självutlösare.