Klass 7 - 1969


Ett gammalt klasskort från klass 7, 1969. 

Bo Jonsson, Leif Frånlund, Greger Lindblad, Krister Larsson, Staffan Grinde, Leif Mattsson och Sven-Erik Åström.
Rune Nilsson, Tomas Grindal, Ingela Mästerbo, Elisabeth Liss, Roger Håkansson, Sune Nilsson och Sven Göran Wallin.
Ann-Marie Magnusson, Renée Schwartz, Eva Eriksson, Kerstin Sandberg, Ingrid Månsson, Birgitta Bredesen och Mona Olsson.

Flygbild över Hede centrum


Har fått låna detta vykort av Daniel Larsson över Hede centrum. Tyvärr hittar jag inget årtal men vi tror på 1957/58. Det är skickat till Herr & fru Knut Frid i Norrköping från Tora & Kalle. 20 öre kostade frimärket.

Nya tider för Henvålen

Texten är hämtad från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Henv%C3%A5lens_naturreservat

Henvålens naturreservat bildades 1998 och är c.a 18'000 hektar stort. Det är beläget strax norr om Särvfjället i landskapet Härjedalen. Inom reservatet finns fjällen Lövkläppen, Henvålen och Graftruet. Där innefattas även de två myrområdena Aloppkölen och Kärringsjökölen.

I slutet av 1700-talet skapade Karin Jonsdotter och Jon Olofsson från Långå ett enkelt nybyggarhemman som bestod av ett enkelt steröse. I mitten av 1800-talet så bestod Kläppen av fyra gårdar med ett tjugotal byggnader. Byn var belägen långt bort ifrån närmaste landsväg. En gång i veckan vandrade en person de tio kilometrarna till Särvsjön för att hämta de beställda specerivarorna från affärerna i Hede. Gårdarna i Kläppen har blivit klassade som riksintresse för kulturmiljövärden på grund av deras kulturhistoriska värde. Under 1994-1995 rustades några av byggnaderna upp.

Henvålen bebyggdes 1838. Dock inte på nuvarande plats då de ursprungliga byggnaderna fick flyttas på grund av "skrymt", vilket är övernaturliga väsen. Under en tid så fanns det tre stycken gårdar. Jonsson Wåhlin, Anders f.1846 och hustrun Johansdotter, Karin f.1852 flyttade upp till henvålen och fick där 8 barn. De sista permanentboende flyttade därifrån 1945. De sex barnen i familjen var inackorderade och gick i skolan i den närmsta byn Särvsjön. Detta på grund av att det var två mils vandring dit. Från början av 60-talet fram till början av 90-talet ägdes hela Henvålen av Fredrik von Malmborg från Norrköping. Då användes fastigheten främst i samband med jakt. Vid Malmborgs död i början av -90 såldes Henvålen till en Veterinär som kort därefter sålde hela fastigheten och all mark till Maths O. Sundqvist.

Klass 1, Hede Centralskola 1965


Övre raden fr v: Lars-Göran Amundsson, Ove Pettersson, Bert-Ivan Mattsson, Kristian Olofsson, Ingemar Jonsson, Lena Persson Backman, Karin Elvestad Halvarsson och Emilia Långström.

Nedre raden fr v: Inger Persson Schult, Inger Nordkvist Gabert, Majvor Fredriksson Sandberg, Eva Oskarsson Lindh'e, Lars-Erik Bäckman, Bertil Pettersson, Nils -Erik (osäker på namnet).

Hede 1957


Ett vykort på Hede från 1957.