Fjärde klass 1952/53


Folkskolans 4:e klass i Hede utanför Sockenstugan läsåret 1952/53. Lärare Herman Mårdén.

Fr v. Bakre raden: Nils-Erik Halvarsson, Uno Svensson, Odd Olsson, Evert Jönsson, Arvid Andersson, Gösta Frisk och Lars-Erik Eriksson (Byström). Mellanraden: Gulli Hedin, Clary Westerman, Margaret Olsson, Ingrid Färnlund, Svea Persson, Elly Persson och Rut Pettersson. Främst: Kurt Lunnehed, Ingvar Karlsson, Rolf (Åke) Sverin, N N, Lars-Erik Karlsson, Rolf Hansson och Bo Edvardsson

Ett utdrag från Jämtlands Tidning från 1897

Jultomtar började sin road i Hedeviken vid 4-tiden på e.m. på julafton. Utan rast och ro voro tvänne tomtar sysselsatta att fara från gård till gård och utdela julklappar. Paketen, uppgingo till flera hundratal, hvilka fördelades såväl till det fattigas hyddor som också till de bättre lottade. Först kl 2 på juldagsmorgonen kunde de stackars uttröttade tomtarna draga en lättnandes suck öfer fullgjort uppdrag.

Julhelgen har i allo härstädes, skrives till J.T. från Hede, förflutit i högtidig frid. Utmärkt vackert väder, intet krogskrål, ingen störd nattfrid. Denna text är ordagrant återgivet. Denna tradition i Hedeviken lever kvar ännu i dag och tomtarna på bilden är från 2012.

Vilka är det här?


Hittade ett gammalt kort som jag vill ha lite hjälp med. Vet varken årtal, vilka människorna är eller vad det är för tillställning. 

Hede Folkparksinvigning 1955

Bilden visar lagen i fotboll "Fula gubbar mot fina flickor" som spelades vid invigningen i början juli 1955. 
Bild och text har jag hittat efter min pappa Åke och som ni ser fattas ett namn på de stående grabbarna. Tar tacksam emot hjälp!

Bakre raden från vänster: Johan Cornell, Olle Sivertsson, Gustaf Svensson, Malte Mattsson, "Målaren Sture", Ivar Arnesson, Algot Mattsson, Henrik Norell och Lars Hansson.

Främre raden från vänster: Maide Hedström, Elsa Laurè, Iris Larsson, Siv Mattsson(Grubb), Nanny Svensson, Lilly Larsson, Ann-Marie Backman, Maj-Britt Hansson och Ulla Britt Nääs/Dahlsten.

Längst fram från vänster: Leonard Karlsson, Gunnel Härjegård, Erik Persson och Åke Berg.

Fotot taget av Åke Berg med självutlösare.

Rally i Härjedalen


Hittade en bild på Facebook som Christer Söderqvist hade lagt in. Troligtvis är det Midnattsolsrallyt 1953 och en fartsträcka mellan Ransjö och Hedeviken.