Välkommen Lovis


2017-11-07 föddes vår Lovis. Hon vägde 3450 gram och var 49 cm lång. Stolta föräldrar är Sandra Eriksson och Lisa Holmgren. Vi bor i Örebro men Sandra är bördig från Hede.

Välkommen Thor!


2017-10-05 föddes vår son Thor Bo Per Gegerfelt-Loo. Han var 49 cm lång och vägde 3100 gram. Stolta föräldra är Jessica Loo och Jörgen Gegerfelt boende i Hansjö, Orsa.

Välkommen Idun


2017-11-02 föddes våran kära IDUN Naima Lilly Engström. Hon var vid födseln 50 cm lång och vägde 3630 gr. Stolta föräldrar är Johanna Wernersson och Lars Engström

Välkommen Eira!


2017-09-09 föddes lilla Eira. Hon var 52 cm lång och vägde 3536 gram. Stolta föräldrar är Love Thagg och Sandra Sime.

Välkommen Oscar!


2017-06-30 Föddes äntligen våran son Leif OSCAR Pålsson. Han vägde 4528 gram och var 57cm lång. Stolta föräldrar är Pernilla Andersson och Marcus Pålsson.